уроци по математика и Матура по Математика от учебен център „СОЛЕМА”

Реклама

 • Безплатни онлайн уроци по Математика от учебен център „СОЛЕМА”
 • http://www.solemabg.com/SamProgramKM.htm
 • http://www.solemabg.com/SamProgramKM.htm
 • http://www.solemabg.com/SamProgramKM.htm

Връзка с нас

 • solema@gbg.bg
 • Оставете мнение във Facebook  Google+

Статистики

 • Bulgarian TOP

Търсене

 • Custom Search

Реклама Google

Календар и време


 • Custom Myspace Clock
  Програма за Самоподготовка по Математика - 7 клас e-maile-mail:   solema@gbg.bg
Вие сте тук:  Съдържание || Формули за съкратено умножение – теория 

    Формули за съкратено умножение

    Съдържание:

 1. Основни формули за съкратено умножение.
 2. Допълнителни формули за съкратено умножение.
 3. Решени тестови задачи.

    Теория

 • Основни формули:

  (1): (a + b)2 = a2 + 2ab + b2

  (2): (a – b)2 = a2 – 2ab + b2

  (3): (a + b)3 = a3 + 3a2b + 3ab2 + b3

  (4): (a – b)3 = a3 – 3a2b + 3ab2 – b3

  (5): (a – b)(a + b) = a2 – b2

  (6): (a + b)(a2 – ab + b2) = a3 + b3

  (7): (a – b)(a2 + ab + b2) = a3 – b3

 • Допълнителни формули:

  (8): (–a + b)2 = (b – a)2 = (a – b)2 = b2 – 2ab + a2

  (9): (–a – b)2 = (a + b)2 = a2 + 2ab + b2

  Извеждане на формулата

  (10): (–a + b)3 = (b – a)3 = b3 – 3b2a + 3ba2 – a3

  (11): (–a – b)3 = –(a + b)3 = –a3 – 3a2b – 3ab2 – b3

  Извеждане на формулата

  (12): (a + b + c)2 = a2 + b2 + c2 + 2ab + 2ac + 2bc

  Извеждане на формулата
  Бележка

  (13): (–a – b)(a – b) = –(a2 – b2) = b2 – a2

  (14): a2 + b2 = (a + b)2 – 2ab
          или
          a2 + b2 = (a – b)2 + 2ab

  Извеждане на формулата