http://www.solemabg.com

Реклама

 • http://www.solemabg.com/Sam.htm
 • http://www.solemabg.com/SamProgramKM.htm

Връзка с нас

 • solema@gbg.bg
 • Оставете мнение във Facebook

Статистики

 • Bulgarian TOP

Търсене

 • Собствено Търсене

Реклама Google

Календар и време


 • Custom Myspace Clock
  Самоподготовка по Математика за кандидатстване в УНСС e-maile-mail:   solema@gbg.bg

    Тригонометрични функции. Тригонометрични преобразования – Тест УНСС

    Съдържание:

 1. Модул 2 – Математика основи
 2. Модул 3 – Математика

    Тест – УНСС

  Модул 2 – Математика основи

 1. Да се пресметне sin (–3300).
  • А)
  • Б)
  • В)
  • Г)
  • Д)
  Вижте отговор
  Вижте решение
 2. Коя е стойността на cos –?
  • А)
  • Б)
  • В)
  • Г)
  • Д)1
  Вижте отговор
  Вижте решение
 3. Да се пресметне sin 150.
  • А)
  • Б) +
  • В)
  • Г) +
  • Д)
  Вижте отговор
  Вижте решение
 4. Да се намери стойността на израза cotg (–750).
  • А)
  • Б)
  • В)
  • Г)
  • Д)
  Вижте отговор
  Вижте решение
 5. Ако , то да се пресметне .
  • А)
  • Б)
  • В)
  • Г)
  • Д)
  Вижте отговор
  Вижте решение
 6. Да се намери , ако tg α = .
  • А)
  • Б)
  • В)
  • Г)1
  • Д)
  Вижте отговор
  Вижте решение
 7. Да се намери , ако tg α = 0,2.
  • А)
  • Б)26
  • В)
  • Г)
  • Д)13
  Вижте отговор
  Вижте решение
 8. Да се пресметне cos α, ако
  • А)
  • Б)
  • В)
  • Г)
  • Д)
  Вижте отговор
  Вижте решение
 9. Ако , то каква е стойността на tg α?
  • А)
  • Б)
  • В)
  • Г)
  • Д)
  Вижте отговор
  Вижте решение
 10. Коя е стойността на израза ?
  • А)1
  • Б)
  • В)
  • Г)2
  • Д)
  Вижте отговор
  Вижте решение

   

  Модул 3 – Математика

 1. Коя е стойността на cotg 3150?
  • А)–1
  • Б)
  • В)1
  • Г)
  • Д)
  Вижте отговор
  Вижте решение
 2. Да се пресметне sin 20250.
  • А)1
  • Б)
  • В)–1
  • Г)
  • Д)
  Вижте отговор
  Вижте решение
 3. Коя е стойността на sin ?
  • А)
  • Б)1
  • В)
  • Г)
  • Д)
  Вижте отговор
  Вижте решение
 4. Ако е вярно, че:
  • А)A =
  • Б)A =
  • В)A = –
  • Г)A =
  • Д)A = –
  Вижте отговор
  Вижте решение
 5. Да се намери .
  • А)1
  • Б)
  • В)
  • Г)3
  • Д)0
  Вижте отговор
  Вижте решение
 6. Да се пресметне
  • А)
  • Б)1
  • В)0
  • Г)
  • Д)
  Вижте отговор
  Вижте решение
 7. Да се пресметне A = sin4 α + cos4 α, ако sin α.cos α = – .
  • А)
  • Б)
  • В)
  • Г)
  • Д)
  Вижте отговор
  Вижте решение
 8. Стойността на израза , при sin α ≠ –1 е равна на:
  • А)3
  • Б)2
  • В)1
  • Г)0
  • Д)Не може да се определи
  Вижте отговор
  Вижте решение
 9. Да се намери cos α, ако .
  • А)
  • Б)
  • В)
  • Г)2
  • Д)
  Вижте отговор
  Вижте решение
 10. Стойността на израза е:
  • А)–2
  • Б)
  • В)
  • Г)2
  • Д)0
  Вижте отговор
  Вижте решение