http://www.solemabg.com

Реклама

 • http://www.solemabg.com/Sam.htm
 • http://www.solemabg.com/SamProgramKM.htm

Връзка с нас

 • solema@gbg.bg
 • Оставете мнение във Facebook

Статистики

 • Bulgarian TOP

Търсене

 • Собствено Търсене

Реклама Google

Календар и време


 • Custom Myspace Clock
  Самоподготовка по Математика за кандидатстване в УНСС e-maile-mail:   solema@gbg.bg

    Тригонометрични уравнения и неравенства – Тест УНСС

    Съдържание:

 1. Модул 2 – Математика основи
 2. Модул 3 – Математика

    Тест – УНСС

  Модул 2 – Математика основи

 1. Решенията на уравнението cos (2x + 1) = са:
  • А)x =
  • Б)x =
  • В)x =
  • Г)x =
  • Д)x =
  Вижте отговор
  Вижте решение
 2. Колко са решенията на уравнението в интервала (–; 2)?
  • А)0
  • Б)1
  • В)2
  • Г)3
  • Д)4
  Вижте отговор
  Вижте решение
 3. Да се реши тригонометричното уравнение cos 2x + sin 2x + 2sin2 x = 2.
  • А)x = ± + k
  • Б)x = + k
  • В)x = – + k
  • Г)x = + 2k, x = – + (2k + 1)
  • Д)x = + k
  Вижте отговор
  Вижте решение
 4. Да се реши уравнението sin x cos 5x = sin 9x cos 3x.
  • А)x = + 2k и x = k
  • Б)
  • В)x =
  • Г)
  • Д)x =
  Вижте отговор
  Вижте решение
 5. Кои са решенията на уравнението 2cos x . cos 2x = cos x, ако ?
  • А)x =
  • Б)x = –
  • В)x = ± и x = ±
  • Г)x = и x =
  • Д)x = ±
  Вижте отговор
  Вижте решение
 6. Да се реши тригонометричното уравнение tg2 x + tg x = 0.
  • А)x = k, x = – + k
  • Б)x = + k
  • В)x = + k
  • Г)x = – + k
  • Д)Уравнението няма решение
  Вижте отговор
  Вижте решение
 7. Да се реши уравнението sin2 2x – sin2 3x = 0.
  • А)x = k
  • Б)x = ± + 2k
  • В)x = 2k
  • Г)x =
  • Д)x = k и x =
  Вижте отговор
  Вижте решение
 8. Да се реши тригонометричното уравнение 4sin x + cos 2x = 3.
  • А)x = + 2k
  • Б)x = – + 2k
  • В)x = + k
  • Г)x = + 2k, x = – + (2k + 1)
  • Д)x = 2k
  Вижте отговор
  Вижте решение
 9. Да се реши уравнението cos x + sin x = 1.
  • А)x = ± + 2k
  • Б)x = + 2k
  • В)x = ± + k
  • Г)x = 2k
  • Д)x = + k
  Вижте отговор
  Вижте решение
 10. Кои от числата са решения на уравнението sin x cos x – 3cos2 x = – 1.
  • А)±
  • Б)2k
  • В)±
  • Г)
  • Д)
  Вижте отговор
  Вижте решение

   

  Модул 3 – Математика

 1. Решенията на уравнението са:
  • А)
  • Б)x = 2k
  • В)x = + 2k
  • Г)x = + 2k, x = 2k
  • Д)Други решения
  Вижте отговор
  Вижте решение
 2. Кои от числата , са решения на уравнението tg x = ?
  • А)Само и
  • Б)Само
  • В)Само и
  • Г)Само
  • Д)Само
  Вижте отговор
  Вижте решение
 3. Колко решения има уравнението cos x + sin x = 1 в интервала (0; 3)?
  • А)0
  • Б)1
  • В)2
  • Г)3
  • Д)4
  Вижте отговор
  Вижте решение
 4. Колко решения има уравнението cos x – sin x = 0 в интервала (–; )?
  • А)0
  • Б)1
  • В)2
  • Г)3
  • Д)4
  Вижте отговор
  Вижте решение
 5. Да се реши уравнението sin 4x + cos 5x – sin 6x = 0.
  • А)x = + 2k
  • Б)x = – + (2k + 1)
  • В)
  • Г)Уравнението няма решение
  • Д)Друг отговор
  Вижте отговор
  Вижте решение
 6. Да се реши уравнението cos2 x + cos2 3x = 1.
  • А)x = (2k + 1), x = (2k + 1)
  • Б)x = (2k + 1)
  • В)x = 2k
  • Г)x = (2k + 1)
  • Д)x = (2k + 1), x = (2k + 1)
  Вижте отговор
  Вижте решение
 7. Да се реши уравнението cos 2x + cos x = 0.
  • А)x = k
  • Б)x = 2k
  • В)x = (2k + 1)
  • Г)± + 2k
  • Д)Друг отговор
  Вижте отговор
  Вижте решение
 8. Да се реши тригонометричното уравнение sin 2x + sin2 x = 2.
  • А)Няма решение
  • Б)x = + 2k
  • В)x = – + 2k
  • Г)x = ± + 2k
  • Д)x = k
  Вижте отговор
  Вижте решение
 9. Да се реши уравнението .
  • А)x = 15°
  • Б)x = 3°
  • В)x = 6°
  • Г)x = 60°
  • Д)x = 45°
  Вижте отговор
  Вижте решение
 10. За кои стойности на параметъра m уравнението sin x + cos x = m има решение?
  • А)m [–1; 1]
  • Б)m [0; 1]
  • В)m [–2; 2]
  • Г)m [–; ]
  • Д)Няма такива стойности
  Вижте отговор
  Вижте решение