http://www.solemabg.com

Тестове – изпити

Реклама

 • http://www.solemabg.com/Sam.htm
 • http://www.solemabg.com/SamProgramKM.htm
 • http://www.solemabg.com/SamProgramKM.htm
 • http://www.solemabg.com/SamProgramKM.htm

Връзка с нас

 • solema@gbg.bg
 • Оставете мнение във Facebook  Google+

Статистики

 • Bulgarian TOP

Търсене

 • Custom Search

Реклама Google

Календар и време


 • Custom Myspace Clock
  Тестове за 7 клас по БЪЛГАРСКИ ЕЗИК И ЛИТЕРАТУРА e-maile-mail:   solema@gbg.bg
  уроци по математика, уроци по физика, задачи по математика, задачи по физика, матури.

 

Тест №1
(този тест е даван на изпит през 2008 год.)
 
    Прочетете текста и отговорете на въпросите от 1 до 5 вкл.

    В древна Елада най-свещеното късче земя е Олимпия, чието име и традиции са живи и сега. Нейният разцвет започва, когато дорийците издигат тук светилище в чест на бащата на боговете – Зевс.
    Името на древния град се свързва с най-известните състезания, т.нар. олимпийски игри. Херакъл, великият митичен герой от древността, се смята основател на игрите, организирани в чест на Зевс, като в продължение на около 1 200 години – от 776 г. пр.н.е. до 393 г. от н.е. – се провеждат на всеки четири години.
    Център на археологическите разкопки в Олимпия е дорийският храм от времето между 470 и 456 г. пр.н.е., където първоначално се намира огромната статуя от злато и слонова кост на седящия Зевс Олимпийски, дело на Фидий. Храмът на богинята Хера, разположен северно от храма на Зевс, принадлежи все още на античната епоха. В него за запалвали олимпийския огън.
    Стадионът на Олимпия е мястото, където са се провеждали олимпийските игри. Той е с дължина почти 193 м и с дълъг цилиндричен вход, наречен крипта. Там са допускани като участници и зрители само мъже. Единствената жена, която е допускана по време на игрите, е жрицата на богинята Хера. Във всички времена стадионът е възприеман като природна даденост. Зрителите са седели не върху помпозни мраморни стъпала, а върху земни насипи.

 1. Коя е темата на текста?
  • А)първите олимпийски игри
  • Б)древният град Олимпия
  • В)стадионът на Олимпия
  • Г)храмовете на Олимпия
  Вижте отговор
  Вижте решение
   
 2. Кое от посочените твърдения е вярно според текста?
  • А)Единствената жена, която е допускана по време на игрите, е жрицата на богинята Хера.
  • Б)На олимпийския стадион зрителите са седели върху мраморни стъпала.
  • В)Статуята в дорийския храм на Зевс е изработена от Фидий.
  • Г)Храмът на Зевс е разположен северно от храма на богинята Хера.
  Вижте отговор
  Вижте решение
   
 3. Кое от посочените твърдения НЕ е вярно според текста?
  • А)Дорийския храм на Зевс е от V в. пр.н.е.
  • Б)Херакъл се приема за основател на олимпийските игри.
  • В)Олимпийския огън са запалили в храма на Зевс.
  • Г)Стадионът на Олимпия е с дълъг цилиндричен вход.
  Вижте отговор
  Вижте решение
   
 4. В какъв залог е глаголната форма в подчертаното изречение в текста?

  Вижте упътване:
  Вижте решение
   
 5. Как е осъществена връзката между първото и второто изречение в последния абзац от текста?
  • А)чрез контекстови синоними
  • Б)чрез лексикално повторение
  • В)чрез лично местоимение
  • Г)чрез показателно местоимение
  Вижте отговор
  Вижте решение
   
 6. В коя от думите е допусната правописна грешка?
  • А)въплъщение
  • Б)преусмисляне
  • В)препятствие
  • Г)безспорно
  Вижте отговор
  Вижте решение
   
 7. В кой ред НЕ е допусната правописна грешка?
  • А)голяма, поляни, засмяни
  • Б)отегчителен, сватби, смекча
  • В)иззвъня, отенък, поддържа
  • Г)военнопленник, странноприемница, племеница
  Вижте отговор
  Вижте решение
   
 8. В коя от подчертаните думи е допусната правописна грешка?

  Машинописката (А) се оказа идеялният (Б) съдружник – сдържан (В) и коректен (Г)
  • А) 
  • Б) 
  • В) 
  • Г) 
  Вижте отговор
  Вижте решение
   
 9. В кое от изреченията НЕ е допусната правописна грешка?
  • А)Кандидат-гимназистите трябва да подадат документи до 6 юни.
  • Б)Тя мечтаеше да се отдаде на оединение и хубаво да си почине.
  • В)Двадесет годишната учителка Райна Попгеоргиева ушила знамето на свободата.
  • Г)От време навреме преваляваше слаб снежец.
  Вижте отговор
  Вижте решение
   
 10. В коя от подчертаните думи е допусната граматична грешка?

  Не ме учи с кой (А) да се срещам, а мисли за своите (Б) собствени проблеми, защото няма на кого (В) да се оплачеш и никой (Г) не може да ги реши вместо теб.
  • А) 
  • Б) 
  • В) 
  • Г) 
  Вижте отговор
  Вижте решение
   
 11. В кое изречение е допусната граматическа грешка?
  • А)Игумена го няма в манастира и Илийца моли Евтимий да прочете молитвата за здраве.
  • Б)Бургаска и Варненска област бележат висок икономически ръст.
  • В)В стиховете си поетът възпява своя роден крой.
  • Г)Една фраза може да се произнесе по два начини.
  Вижте отговор
  Вижте решение
   

  12. – 14. Коя е правилната форма на думата в скоби?

 12. Иван е (най-добър) човек, когото познавам.

  Вижте упътване:
  Вижте решение
   
 13. Оригиналът е изгубен, но се пазят три (препис).

  Вижте упътване:
  Вижте решение
   
 14. Господине, бъдете (откровен) и ми разкажете всичко, което сте (видял).

  Вижте решение
   

  15. – 16. При коя от двойките думи отношението е както в посочената двойка?

 15. паметник – гранит
  • А)вилица – ястие
  • Б)килия – затвор
  • В)скрин – махагон
  • Г)страница – книга
  Вижте отговор
  Вижте решение
   
 16. ковач   чук
  • А)рибар   риба
  • Б)автомонтьор   кола
  • В)шивач   игла
  • Г)учител   ученик
  Вижте отговор
  Вижте решение
   
 17. В кой ред фразеологичните словосъчетания са синоними?
  • А)костелив орех   на пух и прах
  • Б)излизам от кожата си   наливам масло в огъня
  • В)заравям томахавката   играя си с огъня
  • Г)отгоре отгоре   надве натри
  Вижте отговор
  Вижте решение
   
 18. Кое словосъчетание може да се постави на празното място в изречението ?

  Всички медии отделят ........... на събитието.
  • А)важно значение
  • Б)голямо значение
  • В)главен акцент
  • Г)основна тема
  Вижте отговор
  Вижте решение
   
 19. Какви са подчертаните думи в изречението от лексикална гледна точка?

  Всички от голямата компания оживено и шумно обсъждаха предстоящата изпитна кампания.

  Вижте решение
   
 20. Кое от посочените фразеологични словосъчетания е със значение променя поведението си?
  • А)запъва се като магаре на мост
  • Б)хвърля ръкавицата
  • В)запява друга песен
  • Г)обира си крушите
  Вижте отговор
  Вижте решение
   
 21. Посочете вида на изречението по състав.

      Наредени на дълга печална върволица, проточена като голяма гъсеница из полето, селяните – измъчени, боси, гологлави – мълчаливо вървяха след белите черковни хоругви.
  • А)сложно съчинено изречение
  • Б)сложно съставно изречение
  • В)сложно смесено изречение
  • Г)просто разширено изречение
  Вижте отговор
  Вижте решение
   
 22. В кой ред всички думи са предлози?
  • А)към, срещу, в
  • Б)не, без, нали
  • В)през, върху, аз
  • Г)до, ала, кога
  Вижте отговор
  Вижте решение
   
 23. По какво се различават подчертаните глаголни форми в изреченията?

      Пътечката криволичеше между стари камъни. По пътя ни примамваха граздове зрели къпини.
  • А)по време
  • Б)по наклонение
  • В)по залог
  • Г)по спрежение
  Вижте отговор
  Вижте решение
   
 24. С каква част на речта е изразен подлогът в изречението?

     Двамата очакват с нетърпение решителния миг.

  Вижте решение
   
 25. Кое от изреченията е сложно съставно с подчинено определително?
  • А)Който е гладен, и неканен ще дойде.
  • Б)Краят на страшната суша, която изгори всичко, вече наближаваше.
  • В)Колко е важно първото впечатление, той и не подозираше.
  • Г)Гледаше звездите горе, без да ги вижда.
  Вижте отговор
  Вижте решение
   
 26. В кое от изреченията НЯМА обособена част?
  • А)Ужасена от писъка на рожбите си, тя тичаше нагоре–надолу из гората.
  • Б)В стаята, подпрян на стол, стоеше новодошлият.
  • В)По един път, който излизаше иззад хълма, минаваха коли.
  • Г)Всички – и млади, и стари, го уважаваха.
  Вижте отговор
  Вижте решение
   
 27. В каква последователност изреченията образуват смислово и логически свързан текст?

      (1) Това романтично поведение очевидно не е възникнало случайно, тъй като пеперудите са едни от най-красивите живи същества на нашета планета. (2) Древните римляни са вярвали, че пеперудите произлизат от цветчетата, които са се откъсвали от стеблата си. (3) В животинския свят с тях могат да си съперничат по хубост на багрите и изящество на формите само някои тропически птици, риби и корали. (4) В умерените географски ширини обаче, сред които се намира и нашета страна, пеперудите са сред най-красивите животни.
  • А)2, 1, 3, 4
  • Б)4, 3, 1, 2
  • В)1, 2, 3, 4
  • Г)3, 4, 2, 1
  Вижте отговор
  Вижте решение
   
 28. Определете вида на подчиненото изречение в състава на сложното изречение.

      Трудно е да се приеме истината.

  Вижте решение
   
 29. В кое изречение НЕ е употребено съставно глаголно сказуемо?
  • А)Сигурен съм, че мога да се справя със ситуацията без чужда помощ.
  • Б)Още с идването си лястовиците се заеха да поправят гнездата си.
  • В)Впечатлена от древния град, тя цял ден не спря да говори за него.
  • Г)Висша мъдрост е да различаваш доброто от злото.
  Вижте отговор
  Вижте решение
   
 30. С кой от посочените изрази ще довършите изречението, за да съдържа то сказуемно определение?

      Майстор Манол ...

  • А)гледаше доволно от чардака на къщата си
  • Б)гледаше от чардака на къщата си със задоволство
  • В)гледаше доволен от чардака на къщата си
  • Г)гледаше от чардака на къщата си и беше доволен
  Вижте отговор
  Вижте решение
   
 31. Колко определения има в изречението?

      През малкото прозорче на хижата се подаваше рошавата глава на пазача, който тревожно наблюдаваше децата си.

  Вижте решение
   
 32. В кое от изреченията е допусната пунктуационна грешка?
  • А)Възрожденският дух на Копривщица се усеща както в старите църкви, така и в родните домове на Димчо Дебелянов, на Любен Каравелов и на Георги Бенковски.
  • Б)Необяснимо вълнуващо е да си на връх Шипка при ветровито време.
  • В)Националният музей „Самуилова крепост”, разположен край Петрич, пази част от историята.
  • Г)Дали защото архитектурата на Созопол е средновековна или защото градът има уникална атмосфера, но той привлича все повече туристи.
  Вижте отговор
  Вижте решение
   
 33. В кое от изреченията е допусната пунктуационна грешка?
  • А)Една минута глупост, разрушава труда на три часа мъдрост.
  • Б)Ще дойде да му помогне само който го уважава и го разбира.
  • В)Не разбрах какво прави, въпреки че го наблюдавах през цялото време.
  • Г)Може да си разочарован, ако не успееш, но си обречен, ако не опиташ.
  Вижте отговор
  Вижте решение
   
 34. В кое от изреченията НЕ е допусната пунктуационна грешка?
  • А)Мисълта, че ще замине веднага, не го напускаше.
  • Б)Чашата, която беше донесло момичето стоеше на масата.
  • В)Свърших работата, която ми беше възложена и, която ме тревожеше постоянно.
  • Г)Още когато изтеглиха темата беше очевидно, че всички ще пишат много.
  Вижте отговор
  Вижте решение
   
 35. Колко запетаи са пропуснати в изречението?

      Мястото дето друг път се синееха гордите вълни на Дунава сега беше една бяла поляна която на юг се свършваше с висок бряг дето грачеха чавките а на север се сливаше с безкрайната влашка равнина.

  Вижте решение
   
 36. В кой от редовете вярно са свързани цитат и литературна творба?
  • А)„...Народ без жертви не е народ” – „Мамино детенце”
  • Б)„...било постлано черно-жълто китено чердже, на което седели две любеници” – „Немили–недраги”
  • В)„...Тя, кай, на сто години я се появи веднъж, я не, ама който я види, от каквато и болест да е болен, оздравява!...” – „Една българка”
  • Г)„...в гърдите ми под скъсаната овчарска абица биеше едно мъничко сърце, безкрайно влюбено...” – „Ангелинка”
  Вижте отговор
  Вижте решение
   
 37. Посочете НЕВЯРНОТО твърдение:

      Художественият детайл „две черни точки”,отнасящ се за очите на Нено от повестта „Мамино детенце”, носи внушение за ...
  • А)прекомерното богатство на героя
  • Б)бездуховната същност на героя
  • в)умствената му ограниченост
  • Г)липсата на възвишени пориви и идеали
  Вижте отговор
  Вижте решение
   
 38. Кой от посочените образи представя границата между родината и чуждата страна в стихотворението „На прощаване”?
  • А)„бащиното огнище”
  • Б)„хоро весело”
  • В)„тиха бяла Дунава”
  • Г)„тежка чужбина”
  Вижте отговор
  Вижте решение
   
 39. Посочете НЕВЯРНОТО твърдение:

      Картината на смъртта в Ботевото стихотворение „На прощаване„ предхожда картината на победата, защото ...
  • А)лирическия герой търси в смъртта спасение от поробителя
  • Б)бунтовникът съзнава, че поема по път, изпълнен с опасности и риск
  • В)в борбата с вековния враг смъртта е по-вероятният изход
  • Г)юнакът знае, че пътят към победата минава през скъпи жертви
  Вижте отговор
  Вижте решение
   
 40. С кое от посочените произведения свързвате подзаглавието 11 август 1887 г.?
  • А)„Немили–недраги”
  • Б)„Опълченците на Шипка”
  • В)„Една българка”
  • Г)„Мамино детенце”
  Вижте отговор
  Вижте решение
   
 41. На кой ред цитатите на отчитат контраста между двата типа човешко поведение – на баба Илийца и на Евтимий, представено в разказа „Една българка”?
  • А)„...Нали сме христиени...” – „...Какво се обаждаш и какви христиени?”
  • Б)„...нищо тук не оставям да припари” – „И хляб ще ти донеса, и някоя друга дреха...”
  • В)„И хляб ще ти донеса, и някоя друга дреха...” – „Как къде? Ами у дома!”
  • Г)„Ти си луда!” – „Луда, не луда, ще вървя.”
  Вижте отговор
  Вижте решение
   
 42. Коя от изброените стилистични фигури и тропи НЕ откривате в цитирания откъс от разказа „Една българка”?

      Тя удвои, утрои усилията си, нейните изпечени селски ръце се напънаха, мишците u сдобиха стоманена пъргавина и сила, кокалите u изпращяха от напрягане и горещ пот рукна от лицето u. Запъхтяна, уморена, като че е изсякла кола дърва, тя се изправи, отдъхна малко и пак го хвана.
  • А) градация
  • Б) метафора
  • В)антитеза
  • Г)сравнение
  Вижте отговор
  Вижте решение
   
 43. Посочете НЕВЯРНОТО твърдение:

       В първа глава на повестта „Немили-недраги” от Иван Вазов надписите и изображенията по кръчмите и по кафенетата, държани от българи, разкриват...
  • А) безкористното родолюбие и свободолюбието на емигрантите
  • Б) ненавистта на поборниците за народна свобода към турския поробител
  • В)революционния дух на предосвобожденската епоха
  • Г)безверието на хъшовете и жалкото им настояще в чужбина
  Вижте отговор
  Вижте решение
   
 44. Посочете НЕВЯРНОТО твърдение:

      Преминаването на Македонски през Дунава...
  • А) е един от най-драматичните епизоди в повестта „Немили–недраги”
  • Б)разкрива физическата издръжливост, силата на духа и жертвоготовността на хъша
  • В)подчертава чувството му за дълг и отговорност при изпълнение на възложената задача
  • Г)показва колебанието и нерешителността като същностни черти от характера на хъша
  Вижте отговор
  Вижте решение
   
 45. Кой от цитираните стихове от одата „Опълченците на Шипка” има характер на развръзка?
  • А) „Изведнъж Радецки пристигна със гръм.”
  • Б)„Грабвайте телата!”– някой си изкряска и трупове мъртви фръкнаха завчаска...”
  • В)„Пристъпи ужасни! Дванайсетий път гъсти орди лазят по урвата дива...”
  • Г)„Бури подир бури! Рояк след рояк!”
  Вижте отговор
  Вижте решение
   
 46. Кое от посочените словосъчетания НЕ се свързва с описанието на Ниагарския водопад?
  • А)„воден елмазен прах”
  • Б)„кипяща пенлива маса”
  • В)„трептяща маса от къдрави снопове пяна”
  • Г)„вечно танцующа балерина”
  Вижте отговор
  Вижте решение
   
 47. Защо 12-годишното момче в разказа „Ангелинка” от Елин Пелин целува ръката на леля Дъмша?
  • А)етикетът изисква да се целува ръка на дамите
  • Б)принуден е от леля Станка да изрази уважение
  • В)вижда доброта и обич в очите на леля Дъмша
  • Г)защото се страхува да не я разсърди
  Вижте отговор
  Вижте решение
   
 48. Кой от художествените детайли НЕ съдържа характеристика на душевното състояние на Гунчо от разказа „По жицата”?
  • А)„поясът му оръфан, потурите – също”
  • Б)„затегли без нужда ту мустаците си, ту брадата си”
  • В)„Гласът му трепна и той замълча.”
  • Г)„погледът му, пълен с грижа, тъй си и блуждаеше”
  Вижте отговор
  Вижте решение
   
 49. Посочете вярното твърдение:

      Младите и усмихнати очи на Нонка от разказа „По жицата” от Йордан Йовков са израз на ...
  • А)страданието u
  • Б)жаждата u за живот
  • В)тревогата u
  • Г)отчаянието u
  Вижте отговор
  Вижте решение
   
 50. Посочете НЕВЯРНОТО твърдение:
  • А)Речта на Странджата от повестта „Немили–недраги” извисява духа на хъшовете и откроява светлите им идеали.
  • Б)В разказа „По жицата” бялата лястовичка е символ на надеждата за щастие и за изцеление.
  • В) В повестта „Маминото детенце” даскал Славе е наречен знаменит казанлъшки педагог, защото притежава и прилага изключителни педагогически умения.
  • Г) В стихотворението „Българският език” родното слово е наречено свещено, защото е съхранило българския дух през вековете на изпитания и чрез него се осъществява духовната приемственост между поколенията.
  Вижте отговор
  Вижте решение
   
 

 

ТЕСТОВЕ
  БЕЛ
  Математика Физика
БЕЛ
 • Тест №1