http://www.solemabg.com

Тестове – изпити

Реклама

 • http://www.solemabg.com/Sam.htm
 • http://www.solemabg.com/SamProgramKM.htm
 • http://www.solemabg.com/SamProgramKM.htm
 • http://www.solemabg.com/SamProgramKM.htm

Връзка с нас

 • solema@gbg.bg
 • Оставете мнение във Facebook  Google+

Статистики

 • Bulgarian TOP

Търсене

 • Custom Search

Реклама Google

Календар и време


 • Custom Myspace Clock
  Тестове за 7 клас по ФИЗИКА e-maile-mail:   solema@gbg.bg

 

Национално външно оценяване (НВО) – 7 клас
Природни науки, модул „Физика и Астрономия”
Май, 2014 год.

 


  БЕЛЕЖКА: В горният ляв ъгъл на задачи с номера от 1 до 10 са показани броя точки, отнасящи се за задачата.

 1. (1 точки) Две еднакви батерии, всяка с напрежение 3 V, са свързани, както е показано на схемата. Колко е напрежението върху лампата?
  • успоредно свързване на батерииА)9 V
  • Б)6 V
  • В)3 V
  • Г)1 V
  Вижте отговор
  Вижте решение
 2. (1 точки) Колко ома е съпротивлението на консуматор, ако при напрежение 120 V през него протича ток 20 А?
  • А)6 Ω
  • Б)60 Ω
  • В)100 Ω
  • Г)140 Ω
  Вижте отговор
  Вижте решение
 3. (1 точки) Необходим ви е нагревател, който за време t = 10 s да отделя количество топлина Q = 4000 J при ток през нагревателя I = 2 A. Проводник с какво съпротивление R ще използвате за изготвяне на такъв нагревател?

  Полезна формула: Q = RI2t
  • А)10 Ω
  • Б)25 Ω
  • В)50 Ω
  • Г)10Q Ω
  Вижте отговор
  Вижте решение
 4. (1 точки) Светлинен лъч преминава от въздух във вода (вж. фигурата). Кой от номерираните лъчи съответства на пречупения във водата лъч?
  • пречупване на светлинатаА)4
  • Б)3
  • В)2
  • Г)1
  Вижте отговор
  Вижте решение
 5. леща(1 точки) Светлинен лъч S пада върху събирателна леща Л (вж. фигурата). В коя точка на екрана ще попадне пречупеният лъч? (С точка F е означен фокус на лещата.)
  • А)1
  • Б)2
  • В)3
  • Г)4
  Вижте отговор
  Вижте решение
 6. (1 точки) Рефлекторът на джобно фенерче представлява вдлъбнато огледало с радиус 4 cm. На какво разстояние d от върха на огледалото трябва да бъде поставена лампичката Л, така че отразените от рефлектора лъчи да образуват успореден сноп?
  • ход на лъчи при вдлъбнато огледалоА)8 cm
  • Б)4 cm
  • В)2 cm
  • Г)1 cm
  Вижте отговор
  Вижте решение
 7. трептения(1 точки) Теглилка е окачена на пружина и извършва трептене с амплитуда 5 cm. Колко е разстоянието между най-горното и най-долното положение на теглилката?
  • А)5 cm
  • Б)10 cm
  • В)20 cm
  • Г)30 cm
  Вижте отговор
  Вижте решение
 8. (1 точки) Ядрото на атома, изобразен на фигурата, съдържа общо 7 частици и около него обикалят 3 електрона. Колко са неутроните в ядрото на този атом?
  • атомА)10
  • Б)7
  • В)4
  • Г)3
  Вижте отговор
  Вижте решение
 9. (1 точки) Върху източник на радиоактивни лъчи е поставен лист хартия. Кои лъчи се поглъщат почти напълно от хартията?
  • А)алфа-лъчите
  • Б)бета-лъчите
  • В)гама-лъчите
  • Г)и трите вида лъчи
  Вижте отговор
  Вижте решение
 10. (1 точки) Кое от следните твърдения е вярно за всички външни планети от Слънчевата система (групата на планетите гиганти)?
  • А)имат голяма плътност
  • Б)имат естествени спътници
  • В)имат твърда повърхност
  • Г)на повърхността им има течна вода
  Вижте отговор
  Вижте решение

 11. Отговорите на задачите 11. и 12. включително запишете в свитъка за свободните отговори!

 12. ампериметър и волтметърЗа да се определи мощността на лампата, на номерираните места 1 и 2 трябва да бъдат поставени уреди за измерване на ток и напрежение. Как се наричат тези уреди и кой уред на кое място трябва да се постави?

  Вижте упътване
  Вижте решение
  Критерии за оценяване
 13. Пред плоско огледало О е поставен предмет АВ.

  А) Постройте неговия образ А1В1.
  Б) От списъка с характеристики изберете две, които са верни за образа А1В1 и ги запишете в изречението

  „Образът А1В1 е ........................... и ................... .”

  плоско огледало

  Вижте упътване
  Вижте решение
  Критерии за оценяване
 

 

ТЕСТОВЕ
  БЕЛ
  Математика Физика
ФИЗИКА
НВО
 

 

 • Оценки

   Скала за преобразуване на точките в оценки

точки
оценка

0-4
2

5-7
3

8-10
4

11-13
5

14-15
6