Лого за уроци по математика

физика-атом

СОФИЙСКИ УНИВЕРСИТЕТ
Тест от изпит по ФИЗИКА

Вие сте тук:   || (Софийски университет || ФИЗИКА || 2019 г. 


Тестове от други години

Решили сме тестовете от изпити за кандидат-студенти (Софийски университет, Технически университет и УНСС), Държавни зрелостни изпити (ДЗИ) и НВО (7 клас, 6 клас и 5 клас) от 2008 г. до сега.

  Тестове от други години


Тест – юни 2019 година


  ЗАДАЧИ С ИЗБИРАЕМ ОТГОВОР

  Отговорите на задачите от 1. до 20. включително отбележете в листа за отговори!

 1. Топка за тенис, изстреляна вертикално нагоре, достига максимална височина h = 20 m. С каква начална скорост v0 е изстреляна топката? Приемете, че g = 10 m/s2.
  • А) 1 m/s
  • Б) 2 m/s
  • В) 20 m/s
  • Г) 400 m/s
  Проверете отговор
  Вижте решение

 2. Кран издига с постоянно ускорение a = 0,5 m/s2 панел с маса m = 500 kg. Колко е силата F на опън на въжето, на което е окачен панелът? Приемете, че g = 10 m/s2.
  • А) 250 N
  • Б) 5 000 N
  • В) 4 750 N
  • Г) 5 250 N
  Проверете отговор
  Вижте решение

 3. Автомобил с маса m = 800 kg потегля от състояние на покой от долния край на наклонена улица. В горния край на улицата, намиращ се на височина h = 20 m над долния край, автомобилът достига скорост v = 10 m/s. Каква работа А извършва двигателят на автомобила по време на изкачването?
  • А) 200 kJ
  • Б) 160 kJ
  • В) 120 kJ
  • Г) 40 kJ
  Проверете отговор
  Вижте решение

 4. Коя комбинация от единици е еквивалентна на единицата V (волт)?
  • А) C/s
  • Б) J/C
  • В) kWh
  • Г) A.s
  Проверете отговор
  Вижте решение

 5. 1 kg вещество, намиращо се първоначално в твърдо състояние, се загрява от стайна температура до 1000 C. На графиката е дадена зависимостта на температурата t на веществото от полученото количество топлина Q. Колко е специфичната топлина на топене на веществото? топене на вещество
  • А) 10 kJ/kg
  • Б) 30 kJ/kg
  • В) 40 kJ/kgк
  • Г) 50 kJ/kg
  Проверете отговор
  Вижте решение

 6. На коя диаграма е показана графика на изотермен процес?
  • А)
  • Б)
  • В)
  • Г)
  Проверете отговор
  Вижте решение

 7. Приблизително колко е КПД на топлинен двигател, който за един цикъл получава количество топлина Q1 = 200 J и отделя в околната среда топлина Q2 = 150 J?
  • А) 25 %
  • Б) 33 %
  • В) 66 %
  • Г) 75 %
  Проверете отговор
  Вижте решение

 8. Две прашинки с разноименни заряди се намират на разстояние r = 4 mm и се доближават една към друга. Приблизително на какво разстояние силата на взаимодействие между тях се увеличава два пъти спрямо началната ѝ стойност?
  • А) 1 mm
  • Б) 1,4 mm
  • В) 2 mm
  • Г) 2,8 mm
  Проверете отговор
  Вижте решение

 9. В коя точка на еднородно електрично поле потенциалът на полето е най-висок?
  • А) 1
  • Б) 2
  • В) 3
  • Г) 4
  Проверете отговор
  Вижте решение

 10. На коя фигура са изобразени силови линии на едноименни електрични заряди?
  • А) 1
  • Б) 2
  • В) и на двете фигури
  • Г) на нито една от фигурите
  Проверете отговор
  Вижте решение

 11. Два нагревателя със съпротивление R1 = 10 Ω и R2 = 20 Ω съответно са свързани успоредно в електрическа верига. Общата мощност, която се отделя в нагревателите е 1200 W. Колко е мощността, която се отделя в нагревателя 1?
  • А) 400 W
  • Б) 600 W
  • В) 800 W
  • Г) 900 W
  Проверете отговор
  Вижте решение

 12. Кой е преобладаващият вид токови носители в полупроводниците с n-проводимост?
  • А) електрони
  • Б) дупки
  • В) положителни йони
  • Г) отрицателни йони
  Проверете отговор
  Вижте решение

 13. На фигурата е показана траекторията на отрицателно заредена частица, която минава през област с магнитно поле (сивият кръг). Каква е посоката на магнитната индукция на полето?
  • А)от вас към чертежа
  • Б)от чертежа към вас
  • В)вертикално нагоре
  • Г)вертикално надолу
  Проверете отговор
  Вижте решение

 14. Празна кутия с маса 200 g, окачена на пружина, трепти с период 1 s. В кутията е поставено тяло, в резултат на което периодът на трептене става 2 s. Колко е масата на поставеното тяло?
  • А) 300 g
  • Б) 400 g
  • В) 500 g
  • Г) 600 g
  Проверете отговор
  Вижте решение

 15. По дълга пружина се разпространява надлъжна вълна с честота ν = 10 Hz. Колко е скоростта u на вълната? Линийката от „снимката“ е разграфена в сантиметри.
  • А) 0,5 cm/s
  • Б) 1 cm/s
  • В) 50 cm/s
  • Г) 100 cm/s
  Проверете отговор
  Вижте решение

 16. Коя характеристика на монохроматична светлинна вълна НЕ се променя, когато вълната навлиза от една среда в друга среда?
  • А) скоростта
  • Б) дължинатая
  • В) интензитета
  • Г) честотата
  Проверете отговор
  Вижте решение

 17. На фигурата е показан ходът на светлинен лъч, който пада на границата между прозрачна среда (1) и вакуум (2). Колко е показателят на пречупване на средата?
  • А)
  • Б) 2
  • В)
  • Г)
  Проверете отговор
  Вижте решение

 18. На фигурата е дадена схема на опита на Юнг. Когато двата отвора бъдат осветени с монохроматична червена светлина в т. А на екрана се наблюдава интерференчен максимум от 1-ви порядък. Къде ще се наблюдава максимум от 1-ви порядък, ако отворите бъдат осветени с виолетова светлина?
  • А) под т. А
  • Б) над т. А
  • В) отново в т. А
  • Г) възможно е за виолетовата светлина да не се наблюдава максимум от 1-ви порядък.
  Проверете отговор
  Вижте решение

 19. Колко е енергията hν на фотона, излъчен при преход на атом между две енергетични нива, чиято енергия е означена на фигурата?
  • А) 1,9 eV
  • Б) 2,3 eV
  • В) 4,2 eV
  • Г) 6,5 eV
  Проверете отговор
  Вижте решение

 20. Коя е частицата, означена с Х, която се отделя при реакцията на ядрен синтез:
  + X?
  • А) протон
  • Б) неутрон
  • В) неутрино
  • Г) гама-квант
  Проверете отговор
  Вижте решение

 21. Условията на останалите задачи вижте тук, а указание за решаването им може да намерите тук.

  Върни се нагоре   Други тестове 2018 г.


Вижте още

самоподготовка

Самоподготовка


Предстоят ви изпити или матура по Математика или Физика, но не сте убедени, че сами ще се справите. Учебен център „СОЛЕМА“ ви предоставя следните програми и тестове към тях:

МАТЕМАТИКА

Кандидат-студенти

Матура

10 клас

7 клас


ФИЗИКА

Кандидат-студенти

Матура

тестове по математика

Тестове от изпити по МАТЕМАТИКА


Опитайте да решите тестовите от изпитите по Математика. Ако не можете, разгледайте упътванията.

Последната ви възможност е да разгледате примерните решения.

Всички задачи са с кратки упътвания и пълни решения.

  Всички тестове

Тестове от последната година:

Софийски университет

Технически университет

УНСС

Матура

10 клас

7 клас

6 клас 5 клас

физика

Тестове от изпити по ФИЗИКА


Решили сме тестовете по Физика давани в Софийски университет, на Матура и НВО (национално външно оценяване) в 7 клас през последните няколко години.

  Всички тестове

Тестове от последната година:

Софийски университет

Матура

7 клас


© Учебен център „СОЛЕМА”

Ако искате сами да се подготвите по математика, проследете връзките:

самоподготовка и уроци по математика за 7 классамоподготовка по математика за 10 класуроци по математика от учебен център „СОЛЕМА” на адрес https://solemabg.com/SamProgramKM.htmонлайн уроци по математика от учебен център „СОЛЕМА” на адрес https://solemabg.com/SamProgramKM.htmбезплатни уроци по математика от учебен център „СОЛЕМА” на адрес https://solemabg.com/SamProgramKM.htm

Разгледайте решени тестовете от изпити по Математика и Физика от 2008 г. до сега

Решени тестове по математика от изпити от университети, матура и 7 клас

Свържете се с нас:

: 0888 919 954 (вечер), г-н. Станев.

solema@gbg.bg  Оставете мнение във Facebook  Оставете мнение в Google+

Creative Commons License

Всички изображения, картинки, текстове, документи, бази данни, компютърни програми и друга информация, публикувани на този уебсайт, са собственост на Учебен център „СОЛЕМА” и са лицензирани под Криейтив Комънс Признание