Лого за уроци по математика

тестове по математика

ТЕХНИЧЕСКИ УНИВЕРСИТЕТ – София
Тест от изпит по МАТЕМАТИКА

Вие сте тук:   || Технически университет || Математика || 2018 г.


Тестове от други години

Решили сме тестовете от изпити за кандидат-студенти (Софийски университет, Технически университет и УНСС), Държавни зрелостни изпити (ДЗИ) и НВО (7 клас, 6 клас и 5 клас) от 2008 г. до сега.

  Тестове от други години


Тест – Юли 2018 година


  ПЪРВА ЧАСТ

  Отговорите на задачите от 1. до 20. включително отбележете в листа с отговори!

  Критерии за оценяване

 1. Стойността на израза е:
  • А)
  • Б)1
  • В)
  • Г)
  • Д)2
  Проверете отговор
  Вижте решение

 2. Ако изразът a + b е означен с aΔb, то стойността на израза (1Δ1)Δ2 е равна на:
  • А)1
  • Б)
  • В)1 +
  • Г)2
  • Д)4
  Проверете отговор
  Вижте решение

 3. Ако x1 и x2 са корените на квадратното уравнение x2 – 4x – 4 = 0, то изразът x12 + x1– 1 + x22 + x2– 1 е равен на:
  • А)21
  • Б)22
  • В)23
  • Г)24
  • Д)25
  Проверете отговор
  Вижте решение

 4. Броят на целите числа, които са решения на неравенството (x2 – x – 2)(5x – x2 – 4) > 0 е:
  • А)0
  • Б)1
  • В)2
  • Г)3
  • Д)4
  Проверете отговор
  Вижте решение

 5. Сборът на първите три члена на растяща геометрична прогресия е 65 , а произведението им е 3375 . Частното на прогресията е:
  • А)3
  • Б)
  • В)4
  • Г)
  • Д)5
  Проверете отговор
  Вижте решение

 6. Ако m = 4(1 – log3 2) и n = 1 + log3 4, то е вярно, че:
  • А)m = n
  • Б)m = 2n
  • В)m = 3n
  • Г)m < n
  • Д)m > 3n
  Проверете отговор
  Вижте решение

 7. В кутия има 7 червени и 3 бели рози. Броят на различните букети от 3 рози, в които има една или две бели рози, е:
  • А)21
  • Б)36
  • В)82
  • Г)84
  • Д)126
  Проверете отговор
  Вижте решение

 8. Множеството от стойностите на функцията f (x) = 3sin x – 4cos x е:
  • А)[–5; 5]
  • Б)(3; 4)
  • В)[3; 4]
  • Г)(5; 6)
  • Д)[5; 6]
  Проверете отговор
  Вижте решение

 9. Произведението на модата и медианата на данните 2,21,9,2, 27,25,2,30,23 е равно на броя на вариациите на m елемента от втори клас. Числото m е равно на:
  • А)8
  • Б)7
  • В)6
  • Г)5
  • Д)4
  Проверете отговор
  Вижте решение

 10. Сборът на две числа е 15 , а средно аритметичното на тези числа е 125% от тяхното средно геометрично. По-малкото от двете числа е:
  • А)2
  • Б)3
  • В)4
  • Г)5
  • Д)6
  Проверете отговор
  Вижте решение

 11. Даден е ΔABC със страни AB = 4 cm, BC = 3 cm и AC = 2 cm. Ъглополовящата на CAB пресича страната BC в точка L. Дължината на отсечката BL е:
  • А)1 cm
  • Б)1,5 cm
  • В)2 cm
  • Г)3 cm
  • Д)4 cm
  Проверете отговор
  Вижте решение

 12. Даден е ΔABC със страни AB = 2 cm, BC = cm и AC = 1 cm. Големината на CAB е:
  • А)30°
  • Б)60°
  • В)120°
  • Г)135°
  • Д)45°
  Проверете отговор
  Вижте решение

 13. Трите медиани на триъгълник са 4 cm, 7 cm и 7 cm. Най-малката страна на триъгълника има дължина:
  • А)3 cm
  • Б)4 cm
  • В)5 cm
  • Г)6 cm
  • Д)7 cm
  Проверете отговор
  Вижте решение

 14. Изразът е дефиниран за всички стойности на x от интервала:
  • А)[0; 1]
  • Б)[1; 2]
  • В)[2; 3)
  • Г)(2; 3]
  • Д)(3; 4)
  Проверете отговор
  Вижте решение

 15. Даден е трапец с основи 6 cm и 3 cm, а диагоналите му имат дължини 7 cm и 8 cm. Косинусът на острия ъгъл между диагоналите на трапеца е:
  • А)
  • Б)
  • В)
  • Г)
  • Д)
  Проверете отговор
  Вижте решение

 16. Страните на триъгълник се отнасят както 1 : 2 : 2 , а радиусът на описаната около него окръжност е R. Най-малката страна на триъгълника има дължина:
  • А) R
  • Б) R
  • В) R
  • Г) R
  • Д) R
  Проверете отговор
  Вижте решение

 17. Броят на решенията (x; y) на системата е:
  • А)0
  • Б)1
  • В)2
  • Г)3
  • Д)4
  Проверете отговор
  Вижте решение

 18. Допирателната към графиката на функцията f (x) = x2 – 6x + 8 в точка M (1; 3) сключва с положителната посока на абсцисната ос ъгъл, чийто косинус е:
  • А)
  • Б)
  • В)
  • Г)
  • Д)
  Проверете отговор
  Вижте решение

 19. В окръжност с център O и диаметър AB = 10 cm е построен радиус OC AB и хорда AL, която минава през средата на OC. Височината LH (H AB) на ΔABL е:
  • А)4 cm
  • Б)4,5 cm
  • В)5 cm
  • Г)6 cm
  • Д)7 cm
  Проверете отговор
  Вижте решение

 20. В права триъгълна призма е вписана сфера, която се допира до всички стени на призмата. Основата на призмата е правоъгълен ΔABC с хипотенуза AB = 2 cm и CAB = 30°. Височината на призмата е:
  • А)2 cm
  • Б)1 cm
  • В) cm
  • Г) – 1 cm
  • Д) – 1 cm
  Проверете отговор
  Вижте решение

 21. Условията на задачите от ВТОРА ЧАСТ може да намерите тук.

  Върни се нагоре   Други тестове   2017 г.

Лого за уроци по математика

© Учебен център „СОЛЕМА”

Ако искате сами да се подготвите по математика, проследете връзките:

самоподготовка и уроци по математика за 7 класонлайн уроци по математика от учебен център „СОЛЕМА” на адрес http://www.solemabg.com/SamProgramKM.htmбезплатни уроци по математика от учебен център „СОЛЕМА” на адрес http://www.solemabg.com/SamProgramKM.htmуроци по математика от учебен център „СОЛЕМА” на адрес http://www.solemabg.com/SamProgramKM.htm

Свържете се с нас:

: 0888 919 954 (вечер), г-н. Станев.

solema@gbg.bg  Оставете мнение във Facebook

Creative Commons License

Всички изображения, картинки, текстове, документи, бази данни, компютърни програми и друга информация, публикувани на този уебсайт, са собственост на Учебен център „СОЛЕМА” и са лицензирани под Криейтив Комънс Признание