Лого за уроци по математика
самоподготовка

Тест от Национално външно оценяване (НВО)
по МАТЕМАТИКА
за 7 клас


Тестове от други години

Решили сме тестовете от изпити за кандидат-студенти (Софийски университет, Технически университет и УНСС), Държавни зрелостни изпити (ДЗИ) и НВО – 7 клас, от 2008 г. до сега.

Тестове от други години

Тест – Юни 2023 година


  ПЪРВА ЧАСТ

  Отговорите на задачите от 1. до 18. включително отбележете в листа за отговори.

  Критерии за оценяване

 1. Стойността на израза (12.32 – 32) е:
  • А)0
  • Б)2
  • В)16
  • Г)64
  Проверете отговор
  Вижте решение

 2. Колко от числата са прости: 1, 3, 9, 11, 15, 18, 21, 23, 27, 29, 31?
  • А)4
  • Б)5
  • В)6
  • Г)7
  Проверете отговор
  Вижте решение

 3. Стойността на израза 0,992 – 0,012 е:
  • А)1
  • Б)0,98
  • В)0,982
  • Г)0,1
  Проверете отговор
  Вижте решение

 4. Кое от уравненията няма решение?
  • А)– |x + 1| = 1
  • Б)|x + 1| = 1
  • В)– |x + 1| = – 2
  • Г)|x + 1| = 0
  Проверете отговор
  Вижте решение

 5. Решенията на неравенството 5(x + 5) < 7(3x – 1) са представени чрез интервала:
  • А)(– ∞; 2]
  • Б)(– ∞; 2)
  • В)[2; + ∞)
  • Г)(2; + ∞)
  Проверете отговор
  Вижте решение

 6. Действителното разстояние между два града е 40 километра. Ако на географската карта разстоянието между тези градове е 8 cm, то мащабът на картата е:
  • А)1 : 5
  • Б)1 : 5 000
  • В)1 : 500 000
  • Г)1 : 5 000 000
  Проверете отговор
  Вижте решение

  • Един велосипедист се движи със скорост 20 m/s, а друг велосипедист изминава 1296 m за 1 минута. С колко метра в секунда вторият велосипедист е по-бърз от първия?
  • А)0,6 m/s
  • Б)1,6 m/s
  • В)20,6 m/s
  • Г)21,6 m/s
  Проверете отговор
  Вижте решение

 7. Изразът x2 – 6x – xy + 6y е тъждествено равен на израза:
  • А)(x – y)(x – 6)
  • Б)(x + y)(x – 6)
  • В)(x – y)(x + 6)
  • Г)(x + y)(x + 6)
  Проверете отговор
  Вижте решение

 8. На еднакви картончета са изписани буквите К, А, З, Л, О, В, О. Каква е вероятността на произволно избрано картонче да е написана буквата О?
  • А)
  • Б)
  • В)
  • Г)
  Проверете отговор
  Вижте решение

 9. Бойко има с 4 лева повече от Ани и с 4 лева по-малко от Валя. Колко лева има Валя, ако средноаритметичното от парите на тримата приятели е 12 лева?
  • А)10
  • Б)12
  • В)14
  • Г)16
  Проверете отговор
  Вижте решение

 10. Чертежите са само за илюстрация. Те не са начертани в мащаб и не са предназначени за директно измерване на дължини и на ъгли.

 11. Един от ъглите, получени при пресичането на две прави, е 80% от другия. Мярката на съседния му ъгъл е:
  • А)36°
  • Б)80°
  • В)100°
  • Г)144°
  Проверете отговор
  Вижте решение

 12. Правите a и b са успоредни. По данните от чертежа градусната мярка на ъгъл х е:
  • А)45°
  • Б)66°
  • В)87°
  • Г)135°
  Проверете отговор
  Вижте решение

 13. По данните от чертежа мярката на ΔABC е:
  • А)30°
  • Б)60°
  • В)90°
  • Г)100°
  Проверете отговор
  Вижте решение

 14. Катетите на правоъгълния ΔABC (ACB = 90°) са 8 cm и 6 cm. Периметърът на триъгълника е:
  • А)10 cm
  • Б)14 cm
  • В)22 cm
  • Г)24 cm
  Проверете отговор
  Вижте решение

 15. На чертежа ΔABC е правоъгълен, ABC = 30° и AC = 4 cm. Симетралата на страната AC пресича AB в точка M. Дължината на CM е:
  • А)8 cm
  • Б)6 cm
  • В)4 cm
  • Г)2 cm
  Проверете отговор
  Вижте решение

 16. На чертежа ΔABC ≅ ΔPMT. Отсечките BC и MT се пресичат в точка O, MOC = 70° и ACB = 80°. Мярката на BAC е:
  • А)35°
  • Б)65°
  • В)75°
  • Г)80°
  Проверете отговор
  Вижте решение

 17. В ромба ABCD точка O е пресечната точка на диагоналите, точката M е средата на BC и ADB = 60°. По данните от чертежа мярката на COM е:
  • А)30°
  • Б)45°
  • В)60°
  • Г)90°
  Проверете отговор
  Вижте решение

 18. Околната повърхнина на прав кръгов конус е 15π cm2. Ако образуващата на конуса е 5 cm, то диаметърът на основата е:
  • А)3 cm
  • Б)6 cm
  • В)10 cm
  • Г)15 cm
  Проверете отговор
  Вижте решение

 19. За задачи 19. и 20. в листа с отговори запишете буквата на въпроса и Вашия отговор срещу нея.

 20. На диаграмата е представено времето в минути, за което всеки от двама оператори на машина сам почиства пода на спортна зала. Като използвате данните от диаграмата:

  А) определете за колко минути двамата оператори заедно ще почистят 25% от площта на пода;

  Б) намерете за колко минути двамата оператори заедно ще почистят целия под на залата, ако вторият оператор намали с времето си за почистване.

  Вижте упътване

  Вижте решение

  Критерии за оценяване


 21. координатна система

  В координатна система Oxy с единична отсечка 1 cm са дадени точките M, N и P.

  А) Запишете координатите на точките M, N и P.

  Б) Запишете координатите на точка Q, симетрична на точката N спрямо координатното начало.

  В) Намерете лицето на ΔMNP.

  Вижте упътване

  Вижте решение

  Критерии за оценяване


 22. ВТОРА ЧАСТ

  Условията на задачите от 21. до 23. включително и указание за решаването им може да намерите тук.

Върни се нагоре Други тестове 2022 г.


Вижте още

самоподготовка

Самоподготовка


Предстоят ви изпити или матура по Математика или Физика, но не сте убедени, че сами ще се справите. Учебен център „СОЛЕМА“ ви предоставя следните програми и тестове към тях:

МАТЕМАТИКА

Кандидат-студенти

Матура

10 клас

7 клас


ФИЗИКА

Кандидат-студенти

Матура

тестове по математика

Тестове от изпити по МАТЕМАТИКА


Опитайте да решите тестовите от изпитите по Математика. Ако не можете, разгледайте упътванията.

Последната ви възможност е да разгледате примерните решения.

Всички задачи са с кратки упътвания и пълни решения.

Всички тестове

Тестове от последната година:

Софийски университет

Технически университет

Матура

10 клас

7 клас

физика

Тестове от изпити по ФИЗИКА


Решили сме тестовете по Физика давани в Софийски университет и на Матура през последните няколко години.

Всички тестове

Тестове от последната година:

Софийски университет

Матура


© Учебен център „СОЛЕМА”

Реклама